นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

RSS
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอาเซียน ในเขตพื้นที่ตำบลบานา 25 มิถุนายน 2557
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอาเซียน ในเขตพื้นที่ตำบลบานา 25 มิถุนายน 2557 (10)
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตำบลบนา 19-20 พฤศภาคม 2558
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตำบลบนา 19-20 พฤศภาคม 2558 (10)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (42)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2558 - [Originals]
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 26 กุมภาพันธ์ 2558 » [Originals] (42)
รักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ 12 มิถุนายน 2558
รักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ 12 มิถุนายน 2558 (165)
โครงการชุมชนปลอดขยะ 23 เมษายน 2558
โครงการชุมชนปลอดขยะ 23 เมษายน 2558 (35)
โครงการชุมชนปลอดขยะ 23 เมษายน 2558 - [Originals]
โครงการชุมชนปลอดขยะ 23 เมษายน 2558 » [Originals] (35)
ทำความสะอาดมัสยิด หมู่9
ทำความสะอาดมัสยิด หมู่9 (8)
โครงการสาธรณสุขเคลื่อนที่ ห่วงใยประชาชน ตำบล บานา 24/01/58
โครงการสาธรณสุขเคลื่อนที่ ห่วงใยประชาชน ตำบล บานา 24/01/58 (570)
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำปัตตานี 14- 05-58
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำปัตตานี 14- 05-58 (182)
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำปัตตานี 14- 05-58 - [Originals]
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำปัตตานี 14- 05-58 » [Originals] (178)
การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔  (20)
โครงการมหกรรมวันวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2560
โครงการมหกรรมวันวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2560 (29)
Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ วันที่ 16 สิงหาคม 2558
Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ วันที่ 16 สิงหาคม 2558 (32)
โครงการประดับดอกดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการประดับดอกดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ 2560 (20)
โครงการสืบสานปณิธาน งานของพ่อ
โครงการสืบสานปณิธาน งานของพ่อ (18)
โครงการสวนผักคนเมือง
โครงการสวนผักคนเมือง (17)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (11)
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ (10)
โครงการศึกษาดีชีวี ปลอดเอดส์
โครงการศึกษาดีชีวี ปลอดเอดส์ (18)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (17)
โครงการอปท.ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการอปท.ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (16)
โครงการอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (30)
โครงการการให้ความรู้การกำจัดขยะ
โครงการการให้ความรู้การกำจัดขยะ (18)
โครงการให้ความรู้การจัดการน้ำเสีย
โครงการให้ความรู้การจัดการน้ำเสีย (6)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขยะต้นทาง สปสช
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขยะต้นทาง สปสช (28)
โครงการอบรมการอาบน้ำศพ สปสช
โครงการอบรมการอาบน้ำศพ สปสช (21)
โครงการขลิบปลายอวัยวะเพศ สปสช
โครงการขลิบปลายอวัยวะเพศ สปสช (15)
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สปสช
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สปสช (39)
โครงการเฝ้าระวังสารเคมี สปสช
โครงการเฝ้าระวังสารเคมี สปสช (11)
โครงการตรวจคัดกรองทางตา สปสช
โครงการตรวจคัดกรองทางตา สปสช (12)
โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวสปสช
โครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวสปสช (14)
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสปสช
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสปสช (11)
โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังโภชนาการในเด็กสปสช
โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังโภชนาการในเด็กสปสช (12)
โครงการอาเนาะบูมี วัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โครงการอาเนาะบูมี วัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (14)
มหกรรมสุขภาพ ตำบลบานา วันที่ 22-23 กันยายน 2563
มหกรรมสุขภาพ ตำบลบานา วันที่ 22-23 กันยายน 2563 (100)
กีฬาสานสัมพัธ์ อปท.เมืองปัตตานี พ.ศ.2563
กีฬาสานสัมพัธ์ อปท.เมืองปัตตานี พ.ศ.2563 (37)
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (250)
Powered by Phoca Gallery