นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บานาประจำปีงบประมาณ 2562 Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 531
โครงการมหกรรมวันวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2560 Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 432
การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 506
ทำความเคารพพร้อมเพรียงกัน Written by กองคลัง 498
ฟุตซอลโตโยต้าบานาคลับ2016 Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1922
วันรักษ์เกลือหวาน สืบสานของดีเมืองตานี Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 437
มหกรรมชัก อำเภอเมืองปัตตานี Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 567
ให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้น ต.บานา Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 520
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เป็นประธานมอบประกาศณียบัตรโครงการบันฑิตน้อย ปี 2557 Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 395
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 743