นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง รายชื่่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง รายชื่่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

6893

6894