นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562

1

2

3

4

7

9

10


วันที่9 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี..เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น3 อบต.บานา