นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

ประกาศ อบต.บานา ด้วยอบต.บานา ได้รับหนังสือจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีว่าสำนักงานคณะกรรมกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.)ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยสามารถดา

ประกาศ อบต.บานา  ด้วยอบต.บานา ได้รับหนังสือจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานีว่าสำนักงานคณะกรรมกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.)ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดตามลิ้งที่ให้มา

ดังนี้ http://bit.ly/2SzqlYi

 

-.เดือนพฤษภาคม

04 2563 8 info เตอนหอพก 01 1

การสรางพนทปลอดภยในสถานประกอบการ2 01 1

การสรางพนทปลอดภยในสถานประกอบการ2 02

การสรางพนทปลอดภยในสถานประกอบการ3

http://bit.ly/2SzqlYi