นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ข้อมูลการดำเนินงาน

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.บานา เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติ่ม ครั้งที่3/2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 4
ประกาศ อบต.บานา เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่4 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 12
ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เขียนโดย กองคลัง 82
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เขียนโดย กองคลัง 29
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 เขียนโดย กองคลัง 42
ประชาสัมพันธ์ อบต.บานา เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 110
ประกาศ อบต.บานา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตามโครงการ การจ้างงานนักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 229
ประกาศ อบต.บานา เรื่องรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 138
ประกาศ อบต.บานา เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 132
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 110