นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านเลขที่ 53 หมู่ที่6 บ้านจือโระ ตำบล บานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ครั้งที่2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านเลขที่ 53  หมู่ที่6 บ้านจือโระ ตำบล บานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ครั้งที่2)

d306