นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านเลขที่ 53 หมู่ที่6 บ้านจือโระ ตำบล บานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ครั้งที่2)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านเลขที่ 53  หมู่ที่6 บ้านจือโระ ตำบล บานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี (ครั้งที่2)

d306