นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยนbanner calender1

003

ITA

Display # 
Title Author Hits
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียน 80-5452 ปน. ในกองสาธารณสุขฯ Written by กองคลัง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเลขที่ 20/3 หมู่ที่ 5 Written by กองคลัง 5
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเลขที่ 20/3 หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง Written by กองคลัง 4
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย หมู่ที่ 8 บ้านยูโย Written by กองคลัง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง Written by กองคลัง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านเลขที่ 53/2 หมู่ที่ 4 Written by กองคลัง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมีละ หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ Written by กองคลัง 5
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านเลขที่ 53/2 หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง Written by กองคลัง 5
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง Written by กองคลัง 5
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมีละ หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ Written by กองคลัง 6