นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประกาศตรวจรับโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำตรงกลาง ข้างบ้านเลขที่ 45/6 หมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน Written by กองคลัง 1
ประกาศตรวจรับโครงการขุดสระเก็บน้ำ จุดที่ 1 หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) Written by กองคลัง 2
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุหลงเก่า (ทางเข้าโรงปลา) หมู่ที่ 10 บ้านกูแบอีเต๊ะ Written by กองคลัง 1
การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง Written by กองคลัง 1
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโนราห์ เชื่อม ถนนสราญรมย์ หมู่ที่ 11 บ้านปากาดารอ Written by กองคลัง 1
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยหลังโรงเรียนเมืองปัตตานี หมู่ที่ 11 บ้านปากาดารอ Written by กองคลัง 1
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 7 บ้านปากาปันยัง Written by กองคลัง 1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน 3 โครงการ) Written by กองคลัง 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 Written by กองคลัง 6
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 5 โรงสังกัด สพฐ. และ ศพด. 4 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2563 Written by กองคลัง 5