นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) Written by กองคลัง 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 Written by กองคลัง 1
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิมิตกุล หมู่ที่ 11 บ้านปากาดารอ Written by กองคลัง 1
ประกาศตรวจรับโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านเลขที่ 11/1 หมู่ที่ 3 Written by กองคลัง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้าศูนย์ชุมชนสุไหงปาแน หมู่ที่ 1 Written by กองคลัง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายจือโระ-สุไหงปาแน หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ Written by กองคลัง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง HIGHT MAST ภายในเขตตำบลบานา Written by กองคลัง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมที่ดินในพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ ๖ บ้านจือโระ Written by กองคลัง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอบสมุนไพร หมู่ที่ 8 บ้านยูโย Written by กองคลัง 6
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านเลขที่ 23/7 หมู่ที่ 7 บ้านปากาปันยัง Written by กองคลัง 6