นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ข้อมูลการดำเนินงาน

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) เขียนโดย กองคลัง 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 เขียนโดย กองคลัง 4
ประกาศตรวจรับโครงการถมที่ดินเพื่อจัดบริการสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านปากาดารอ เขียนโดย กองคลัง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ข้างบ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง เขียนโดย กองคลัง 2
การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ข้างบ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง เขียนโดย กองคลัง 3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนและศพด. ในเขตตำบลบานา (โครงการเยี่ยวยาฯ) เขียนโดย กองคลัง 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 เขียนโดย กองคลัง 5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 5 โรง (เยียวยา ปี 2563) เขียนโดย กองคลัง 6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 4 ศูนย์ (เยียวยา ปี 2563) เขียนโดย กองคลัง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ระหว่าง ซอย 5 ถึง ซอยตัน หมู่ที่ 9 บ้านแหลมนก เขียนโดย กองคลัง 11