นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) Written by กองคลัง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.14-018 สายเชื่อมหมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 3 ตำบลบานา Written by กองคลัง 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 Written by กองคลัง 10
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยหลังโรงเรียนเมืองปัตตานี หมู่ที่ 11 บ้านปากาปันยัง Written by กองคลัง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแป่งการเรียนรู้ด้านสื่อ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากาปันยัง หมู่ที่ 7 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที่ 2 ตำบลบานา Written by กองคลัง 8
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.หมู่ที่ 10 - หมู่ที่ 3 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) Written by กองคลัง 12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5452 ปน.) Written by กองคลัง 12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 64) Written by กองคลัง 12
ประกาศตรวจรับโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง Written by กองคลัง 18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 Written by กองคลัง 18