นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายเชื่อมต่อถนนทางไปบ่อทิ้งขยะเก่า หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง เขียนโดย กองคลัง 12
การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเชื่อมต่อถนนทางไปบ่อทิ้งขยะเก่า หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง เขียนโดย กองคลัง 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ตรงกลาง ซอยสุไลมาน ข้างบ้านเลขที่ 69/10 หมู่ที่ 10 เขียนโดย กองคลัง 13
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ตรงกลาง ซอยสุไลมาน ข้างบ้านเลขที่ 69/10 หมู่ที่ 10 เขียนโดย กองคลัง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายปาซาเปาะโอ๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ เขียนโดย กองคลัง 17
การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบาซาเปาะโอ๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ เขียนโดย กองคลัง 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ เขียนโดย กองคลัง 16
การเปิดเผยราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ เขียนโดย กองคลัง 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง เขียนโดย กองคลัง 13
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างบ้านเลขที่ 4/4 หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง เขียนโดย กองคลัง 17