นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศตรวจรับโครงการถมดินเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านปากาปันยัง เขียนโดย กองคลัง 26
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านปากาปันยัง เขียนโดย กองคลัง 29
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) เขียนโดย กองคลัง 24
ประกาศตรวจรับโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสราญรมย์ตรอก 1 เชื่อมตรอก 2 เชื่อมตรอกร่วมใจพัฒนา เชื่อมถนนซอย 6 เชื่อมตรอกซ้าย-ขวา หมู่ที่ 11 เขียนโดย กองคลัง 31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียน 80-5452 ปน. ในกองสาธารณสุขฯ เขียนโดย กองคลัง 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเลขที่ 20/3 หมู่ที่ 5 เขียนโดย กองคลัง 34
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเลขที่ 20/3 หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง เขียนโดย กองคลัง 36
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย หมู่ที่ 8 บ้านยูโย เขียนโดย กองคลัง 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง เขียนโดย กองคลัง 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านเลขที่ 53/2 หมู่ที่ 4 เขียนโดย กองคลัง 29