นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

พิธีการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0001

1

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

35

IMG 7946

388

IMG 7957

IMG 7947

IMG 7948

IMG 7949

IMG 7959

IMG 7961

IMG 7962

IMG 7965

IMG 7966

IMG 7967

IMG 7969

IMG 7971

IMG 7985

IMG 7987

IMG 7991

IMG 7992

IMG 7993

IMG 7998

IMG 7999

IMG 8001

IMG 8015

IMG 8020

วันที่18 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี / ผอ.ศปก.อ.เมืองปัตตานี เป็นประธานในพิธีการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น3 องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี