นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

"โครงการ รู้กฎหมาย ได้ประโยชน์"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

2

 

02

04

2

3

014

 

6

8

 

9

11

12

18

09

08

17

15

16

07


วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐ น. อบต.บานา จัดโดยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ได้จัดทำโครงการ"รู้กฎหมาย..ได้ประโยชน์"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฏหมายต่างๆ ณ โรงแรม ปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี