นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

สนามกีฬาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

14322493 1066427470078834 8119924137371000566 n

สนามกีฬา บ้านบานา หมู่ 2

สนามในตำบลบานา ๑๘๐๖๒๑ 0067

สนามกีฬา บ้านบานา หมู่ 3สนามในตำบลบานา ๑๘๐๖๒๒ 0026

สนามกีฬา บ้านกำปงตารง หมู่ 4สนามในตำบลบานา ๑๘๐๖๒๒ 0019

สนามกีฬา บ้านกูวิง หมู่ 5สนามในตำบลบานา ๑๘๐๖๒๒ 0012

สนามกีฬา บ้านจือโระ หมู่ 6S 19603572

สนามกีฬา บ้านยูโย หมู่ 8สนามในตำบลบานา ๑๘๐๖๒๒ 0027

สนามกีฬา บ้านแหลมนก หมู่ 9สนามในตำบลบานา ๑๘๐๖๒๒ 0044

สนามกีฬา บ้านปากาดารอ หมู่ 11