นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

IMG 8492

IMG 8480

IMG 8478

IMG 8488

IMG 8486

IMG 8491

IMG 8492

IMG 8494

IMG 8496

IMG 8498

IMG 8501

IMG 8504

IMG 8499

IMG 8504

IMG 8507

IMG 8509

IMG 8510

IMG 8511

IMG 8514

IMG 8515

1

3

5

6

13


วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา09.00 น. นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรเอกชนทุกแห่งและผู้ร่วมงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ (โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชฏร ณ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ หมู่ที่2 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี

จังหวัดปัตตานี