นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

king10 prd 2563 0008 1

**ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน**


 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯทางออนไลน์ เพื่อแสดงความ

มุ่งมันแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563