นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

bannerbana

 

ขอความร่วมมือประชาชนที่รับบริการ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โดยคลิ๊กที่นี่