นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ข้อมูลการดำเนินงาน

ITA

พีธีรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบานา

พีธีรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบานา

 

4

 

4

2

1

3


วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ2563 นายมะรอสดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานาได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่มอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาชิกแต่ละหมู่ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบานา