นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 7
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (od) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 40
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 บ้านยูโย (ซอยสนามยิงปืน) เขียนโดย กองคลัง 57
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 251
โครงการชุมชนปลอดขยะ Zoro waste ปี2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 157
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 164
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย สาขาปัตตานี.. เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 451
วันธงชาติไทย เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 277
โครงการผู้สูงวัยสดใส วัยใจแข็งแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 417