นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
สนามกีฬาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบานา Written by สำนักปลัด อบต. 10
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา Written by สำนักปลัด อบต. 9
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า Written by สำนักปลัด อบต. 19
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 Written by สำนักปลัด อบต. 23
สาระดีๆจากศาลปกครอง Written by สำนักปลัด อบต. 16
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 27
กิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมวินัยคุณธรรมและจรรยาในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by สำนักปลัด อบต. 87
โครงการ..ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองปัตตานี Written by สำนักปลัด อบต. 56
พีธีมอบปัจจัยให้กับเด็กกำพร้า ""คืนความสุขและรอยยิ้มเด็กกำพร้าตำบลบานา"" Written by สำนักปลัด อบต. 60
พีธีรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบานา Written by สำนักปลัด อบต. 95