นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ข้อมูลการดำเนินงาน

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการผู้สูงวัยสดใส วัยใจแข็งแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 159
โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในเรือนจำเพื่อลดและควบคุมการป้องกันโรค วันที่๒๓/ก.พ/๖๔ -๒๐/เม.ย/๖๔ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 193
..ช่องทางติดต่อ กองช่าง อบต.บานา (สแกน QR Code) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 228
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำโต๊ะเก้าอี้ปูนปั้น) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 246
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำผ้ามัดย้อม) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 244
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำขนมไทย) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 201
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 240
ประชาสัมพันธ์..การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 207
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ เดือนพ.ย. ๒๕๖๓ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 343
กีฬาสานสัมพันธ์ อปท.เมืองตานี ประจำปีงบประมาณ2563 4/11/2563 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 224