นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
พีธีมอบปัจจัยให้กับเด็กกำพร้า ""คืนความสุขและรอยยิ้มเด็กกำพร้าตำบลบานา"" Written by สำนักปลัด อบต. 13
พีธีร้บมอบหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ Written by สำนักปลัด อบต. 48
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ Written by สำนักปลัด อบต. 101
พิธีการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Written by สำนักปลัด อบต. 157
กิจกรรม..* BlG Cleaning Day*..(วันที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562) Written by สำนักปลัด อบต. 148
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่/อบต.เคลื่อนที่ Written by สำนักปลัด อบต. 143
โครงการ/กิจกรรม Big cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๒ (ณ มัสยิดนูรุลอิสลามบานา) Written by สำนักปลัด อบต. 155
ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.บานา มาเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรง อายุ ๑๐๓ ปี Written by สำนักปลัด อบต. 176
โครงการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Written by สำนักปลัด อบต. 152
"โครงการ รู้กฎหมาย ได้ประโยชน์"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ Written by สำนักปลัด อบต. 193