นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
11 เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 57
วันธงชาติไทย เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 83
โครงการผู้สูงวัยสดใส วัยใจแข็งแกร่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 139
โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในเรือนจำเพื่อลดและควบคุมการป้องกันโรค วันที่๒๓/ก.พ/๖๔ -๒๐/เม.ย/๖๔ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 159
..ช่องทางติดต่อ กองช่าง อบต.บานา (สแกน QR Code) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 125
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำโต๊ะเก้าอี้ปูนปั้น) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 192
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำผ้ามัดย้อม) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 172
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำขนมไทย) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 153
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 149
ประชาสัมพันธ์..การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 172