นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในเรือนจำเพื่อลดและควบคุมการป้องกันโรค วันที่๒๓/ก.พ/๖๔ -๒๐/เม.ย/๖๔ Written by สำนักปลัด อบต. 6
..ช่องทางติดต่อ กองช่าง อบต.บานา (สแกน QR Code) Written by สำนักปลัด อบต. 15
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำโต๊ะเก้าอี้ปูนปั้น) Written by สำนักปลัด อบต. 24
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำผ้ามัดย้อม) Written by สำนักปลัด อบต. 18
โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำขนมไทย) Written by สำนักปลัด อบต. 18
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) Written by สำนักปลัด อบต. 39
ประชาสัมพันธ์..การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง Written by สำนักปลัด อบต. 66
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ เดือนพ.ย. ๒๕๖๓ Written by สำนักปลัด อบต. 115
กีฬาสานสัมพันธ์ อปท.เมืองตานี ประจำปีงบประมาณ2563 4/11/2563 Written by สำนักปลัด อบต. 95
งานมหกรรมสุขภาพตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Written by สำนักปลัด อบต. 167