นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยน

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
งานมหกรรมสุขภาพตำบลบานา Written by สำนักปลัด อบต. 53
อบต.บานา เชิญชวนร่วมมหกรรมสุขภาพตำบลบานา “ก้าวด้วยใจต้านภัยโควิด” ในวันที่ 22 กันยายน 2563 Written by สำนักปลัด อบต. 119
รายงาน ท.ส.2 การรายงานอิเล็กทรอนิกส์ตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 Written by สำนักปลัด อบต. 46
สนามกีฬาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบานา Written by สำนักปลัด อบต. 54
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา Written by สำนักปลัด อบต. 71
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า Written by สำนักปลัด อบต. 48
พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 Written by สำนักปลัด อบต. 48
สาระดีๆจากศาลปกครอง Written by สำนักปลัด อบต. 47
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 66
กิจกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมวินัยคุณธรรมและจรรยาในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Written by สำนักปลัด อบต. 111