นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA

ประวัติความเป็นมา

บานาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปัตตานีก่อนยุคอิสลามและกลายเป็นรัฐปัตตานีดารุสสลาม คำว่า"บานา" เป็นภาษาเปอร์เซีย(ปัจจุบันอิหร่าน) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองท่าเรือ จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ในหนังสือตารีคฟาฎอนี ได้บันทึกไว้ว่าบันดัร(บานา) เป็นเมืองท่าของอาณาจักรมลายูลังกาสุกะฝั่งทะเลตะวันออกและเคดาห์ บริเวณสุไหงเมอร์รือบก เป็นเมืองท่าฝั่งทะเลตะวันตก บ้านบานา(ท่าเรือปัตตานี) ในบันทึกของตารีคปาตานี ระบุว่า เรือสินค้ามาจอดเป็นจำนวนร้อยๆลำ ครั่งจำนวนมากถูกขายหมด ถึงขนาดต้องสั่งจากพม่าและกัมพูชา ในท้องทะเลปัตตานีบริเวณท่าเรือบานายามราตรี จะมีแสงระยิบระยับดุจดวงดาวบนท้องฟ้า

พื้นที่

ตำบลบานามีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 24.75 ตารางกิโลเมตร (15,470 ไร่)ประกอบด้วย 11 หมู่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพดินเป็นหาดโคลนเลน เนื่องจากอยู่ในบริเวณปากแม่น้ำปัตตานี

 

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะลุโบะ และตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวบางปู และเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอาเนาะรู และเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ประมง,ค้าขาย,รับราชการและรับจ้าง
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 80 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,957 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลบานามีระยะทางห่างที่ว่าการอำเภอเมือง 8 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก ด้วยเส้นทางถนนนาเกลือ ติดต่อเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และถนนเพชรเกษม

 

วิดีโอน่าสนใจ