นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ข้อมูลการดำเนินงาน

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 153
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 103
การปรับปรุงข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 110
คำแถลงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๓ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 201
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 246
2. คำแถลง รายละเอียดคำแถลง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 187
1. คำแถลงปี 63 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 179
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 541
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 605