นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by สำนักปลัด อบต. 85
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Written by สำนักปลัด อบต. 50
การปรับปรุงข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 Written by สำนักปลัด อบต. 62
คำแถลงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๓ Written by สำนักปลัด อบต. 153
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Written by สำนักปลัด อบต. 197
2. คำแถลง รายละเอียดคำแถลง Written by สำนักปลัด อบต. 138
1. คำแถลงปี 63 Written by สำนักปลัด อบต. 129
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 489
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 560