นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 159
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 111
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 223
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 173
การปรับปรุงข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 189
คำแถลงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี๒๕๖๓ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 273
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 324
2. คำแถลง รายละเอียดคำแถลง เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 262
1. คำแถลงปี 63 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 247
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 658