นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ข้อมูลการดำเนินงาน

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 61
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 165
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 204
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่าเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 369
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 355
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 374
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 2561) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 403
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 451