นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 Written by สำนักปลัด อบต. 8
ประกาศ อบต.บานา เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2564 Written by สำนักปลัด อบต. 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา..เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 Written by สำนักปลัด อบต. 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา..เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 Written by สำนักปลัด อบต. 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา..เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 Written by สำนักปลัด อบต. 2
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1205
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)องค์การบริหารส่วนตำบลบานา Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1064