นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.บานา เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 103
ประกาศ อบต.บานา เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 97
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา..เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 105
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา..เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 99
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา..เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 94
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 1337
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)องค์การบริหารส่วนตำบลบานา เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 1202