นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

Bana Subdistrict Administrative Organization

 

อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบานา,

ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี , 94000 ไทย 

โทร : 0-7341-4291


วิดีโอน่าสนใจ