นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA

โครงการเยาวชนพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ครงการเยาวชนพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบานา (ชั้น๓)

บรรณาธิการ..ซาริน (สำนักปลัด)

 

 

 

 

 

วิดีโอน่าสนใจ