นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(CBDRM)รุ่นที่๑/๒๕๕๘

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(CBDRM) รุ่นที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ณ..สถานที่ห้องประชุม ชั้น๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

 

 

 

 

วิดีโอน่าสนใจ