นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลบานา จัดโครงการ ศึกษาดูงาน" โครงการพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช)

องค์การบริหารส่วนตำบลบานา โดยท่านนายก นายมะรอสดี เงาะ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพได้จัดโครงการ ศึกษาดูงาน" โครงการพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) อบต.บานา ในวันที่ 16-21 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ.จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพโดย sarin spn

บรรณาธิการ นายกองคการบริหารส่วนตำบลบานา

 

วิดีโอน่าสนใจ