นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) อบต.บานา ในวันที่ 16-21 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ.จังหวัดกาญจนบุรี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบานาได้จัด ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) อบต.บานา ในวันที่ 16-21 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ.จังหวัดกาญจนบุรี

บรรณาธิการโดย สำนักปลัด (อบต.บานา).....

 

 

วิดีโอน่าสนใจ