นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานาได้มอบตะแกรงใส่ขยะรีไซเคิลในเขตพื้นที่ตำบลบานา ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

วิดีโอน่าสนใจ