นายก อบต.บานา

          

 

 

ITA

Display # 
Title Author Hits
คำสั่ง อบต.บานา เรื่อง21/2565 เรื่องการมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.บานา Written by กองสำนักปลัด 24
คำสั่ง อบต.บานา เรื่องการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทน ปลัด อบต.บานาและหัวหน้าส่วนราชการ Written by กองสำนักปลัด 27
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนนาเกลือ ซอย 14 หมู่ที่ 11 บ้านปากาดารอ Written by กองคลัง 17
ประกาศตรวจรับโครงการขยายท่อเมนประปาท่อ PVC หมู่ที่ 8 บ้านยูโย Written by กองคลัง 24
ประกาศตรวจรับโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ข้างบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง Written by กองคลัง 20
ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมคูระบายน้ำ ซอยข้างสำนักสงฆ์บ้านแหลมนก หมู่ที่ 9 Written by กองคลัง 19
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 (ศพด. 4 ศูนย์ และโรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 โรง) Written by กองคลัง 18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติ จำนวน 10 โครงการ) Written by กองคลัง 15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงสร้างพื้นฐานตามข้อบัญญัติ) Written by กองคลัง 17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ) Written by กองคลัง 15

วิดีโอน่าสนใจ