นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาบุคลากร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 12
การให้คุณให้โทษและการการสร้างขวัญกำลังใจ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 14
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 11
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 18
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 21