นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลพศ2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 33
ประกาศอบต.บานา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม 2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 27
คู่มือ อบต.บานา เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 29
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 24
ประกาศ อบต.บานา เรื่องมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 24
ประกาศอบต.บานา เรื่องการสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษ ปี 2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 26
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 26
คู่มือ อบต.บานา เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน 2565 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 26
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 25
ประกาศ อบต.บานา เรื่อง นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564-2566 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 22