นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนมีนาคม 2565 เขียนโดย กองคลัง 23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กองคลัง 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนมกราคม 2565 เขียนโดย กองคลัง 15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนธันวาคม 2564 เขียนโดย กองคลัง 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กองคลัง 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบประจำเดือนตุลาคม 2564 เขียนโดย กองคลัง 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 96
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 76