นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำและที่อาบน้ำละหมาดสาธารณะข้างมัสยิด หมู่ที่ 7 เขียนโดย กองคลัง 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสราญรมย์ หมู่ที่ 11 บ้านปากาดารอ เขียนโดย กองคลัง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ สายหน้าบ้านกำนันเก่า หมู่ที่ 5 บ้านกูวิง เขียนโดย กองคลัง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง เขียนโดย กองคลัง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายตรงข้ามบ้านเลขที่ 17/1 ถึงสามแยกสนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านบานา เขียนโดย กองคลัง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.บ้านจือโระ หมู่ที่ 6 เขียนโดย กองคลัง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายข้างโรงสีอาเนาะเยาะ หมู่ที่ 6 เขียนโดย กองคลัง 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกภนนหินคลุก ซอยฮานูรุส หมู่ที่ 10 เขียนโดย กองคลัง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสายรามโกมุท หมู่ที่ 7,10 เขียนโดย กองคลัง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านแหลมนก เขียนโดย กองคลัง 17