นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย หมู่ที่8 บ้านยูโย เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 31
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำตรงกลางสายโรงเรียนตาดีกา ซอย 1-4 หมู่ที่ 10 บ้านกูแบอีเตะ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 22
ประกาศโครงการถมดิมเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หมู่ที่ 7 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 20
ประกาศโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านผู้ใหญ่เก่า (โต๊ะนาแซ) หมู่ที่ 2 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 26
ประกาศโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีตถนนสราญรมย์ตรอก 1 เชื่อมตรอก 2 เชื่อมตรอกร่วมใจพัฒนา เชื่อมถนนซอย 6 เชื่อมตรอกซ้าย - ขวา หมู่ที่ 11 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 22
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแวมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 14-018 สายเชื่อม เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 22
ประกาศโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสำนักงาน อบต.บานา หมู่ที่ 8 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 24
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 26
ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาที่พักใจ หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 27