นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

Comments   

 
0 #29 สันติ 2565-04-21 14:39
อยากทราบว่าการส ร้างกำแพงบ้าน(ร ั้ว)ต้องรนจากทา งสาธารณะประโยชน ์กี่เมตร( กรณีถนนสาธาณะกว ้างแค่ 4.5 เมตร) หรือสามารถก่อสร ้างชิดหลักหมุดโ ฉนดชิดทางสาธารณ ประโยชน์ได้เลย
กรณีมีการก่อสร้ างบ้าน หมู่ 5 กูวิง พิกัดGPS 6.85334711,101. 28125240 หลังนี้ ไม่ทราบว่าก่อสร ้างได้ถูกต้องหร ือไม่ เป็นห่วงจะเป็นป ัญหากันในอนาคตเ พราะถนนดูแคบมาก จะเลี้ยวรถเข้าไ ด้ลำบาก ช่วยตรวจสอบด้วย ครับ
Quote
 
 
0 #28 สำนักปลัด อบต. 2565-03-02 10:51
Quoting อรุณ เหลาะเหม:
สวัสดีครับ บ้านมั่นคงปาตาบ ารู หมู่ 11ช่วยบอก สมาชิ อบต.หมู่ 11 นายเจะอารง จะและ ให้เข้ามาดูในหมู่บ้านหน่อยครับ มีความเดือดร้อนหลายอย่าง ช่วยแจ้งด้วยนะครับ
รับทราบ คะ เดียวจะประสานเจ ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบลงพื้นที่ ตรวจสอบ น่ะคะ ขอเบอร์ผู้แจ้งด ้วยน่ะคะ
Quote
 
 
+1 #27 อรุณ เหลาะเหม 2565-02-27 13:02
ถาม - ตอบ ทำไมไม่ตอบ เปฺิดมาทำไม่ ปิดดีกว่า
Quote
 
 
+1 #26 อรุณ เหลาะเหม 2565-02-25 10:18
สวัสดีครับ บ้านมั่นคงปาตาบ ารู หมู่ 11ช่วยบอก สมาชิ อบต.หมู่ 11 นายเจะอารง จะและ ให้เข้ามาดูในหม ู่บ้านหน่อยครับ มีความเดือดร้อน หลายอย่าง ช่วยแจ้งด้วยนะค รับ
Quote
 
 
0 #25 อรุณ เหลาะเหม 2565-02-24 09:52
แก้ไขครับ บ้านมั่นคงปาตาบ ารู หมู่ 11 ครับ ไม่หมู่ 8
Quote
 
 
0 #24 อรุณ เหลาะเหม 2565-02-24 09:48
สวัสดีครับ บ้านมั่นคงปาตาบ ารู หมู่8 ต.บานา มีบ้าน 80 หลัง เข้าอยู่ 5 ปีแล้ว ขอความช่วยเหลือ 1 คูน้ำ มีต้น-กก ขึ้นน้ำไม่ไหลลง คลอง เหม็นมาก 2.ถนนเป็นหลุมเป ็นบ่อ เวลาฝนตกลำบากมา ก 3.รถขยะไม่เข้าไ ปเก็บเลย อยู่ใกล้ อบต.บานา มาก 3 ข้อ ช่วยด้วยนะครับ
Quote
 
 
0 #23 อรุณ เหลาะเหม 2565-02-24 09:39
สวัสดีครับ บ้านมั่นคงปาตาบ ารู หมู่ 8 ต.บานา ไม่มีรถขยะเข้าไ ปอยู่มา 5 ปีแล้ว ใกล้ อบต.บานา มาก ช่วยหน่อย
Quote
 
 
0 #22 สำนักปลัด อบต. 2565-02-22 15:23
Quoting ภาษีประชาชน:
นาเกลือ ซ.16 บ้านที่อยู่ในซอยที่รถเก็บขยะเข้าไม่ถึง ไม่มีที่ทิ้งขยะ ช่วยแก้ปัญหาและรับรู้ด้วยนะคะ ว่ามันเดือดร้อนบ้านที่อยู่ในซอย

รับทราบ คะ เดียวจะประสานเจ ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบลงพื้นที่ ตรวจสอบ น่ะคะ
Quote
 
 
0 #21 สำนักปลัด อบต. 2565-02-22 15:21
Quoting ภาษีประชาชน:
นาเกลือ ซ.16 บ้านที่อยู่ในซอยที่รถเก็บขยะเข้าไม่ถึง ไม่มีที่ทิ้งขยะ ช่วยแก้ปัญหาและรับรู้ด้วยนะคะ ว่ามันเดือดร้อนบ้านที่อยู่ในซอย

:-)
Quote
 
 
0 #20 สำนักปลัด อบต. 2565-02-22 15:20
รับทราบ คะ เดียวจะประสานเจ ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบลงพื้นที่ ตรวจสอบ น่ะคะ
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh