นายก อบต.บานา


เข้าสู่ระบบ

ITA

Previous Next
  • 1
  • 2
โครงการเยาวชนพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โครงการเยาวชนพลังแผ่นดิน ปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ... Read more
องค์การบริหารส่วนตำบลบานา จัดโครงการ ศึกษาดูงาน" โครงการพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) องค์การบริหารส่วนตำบลบานา จัดโครงการ ศึกษาดูงาน" โครงการพัฒนาศักยภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ... Read more
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) อบต.บานา   โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) อบต.บานา ในวันที่ 16-21 พฤศจิกายน... Read more
โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2558 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานาได้มอบตะแกรงใส่ขยะรีไซเคิลในเขตพื้นที่ตำบลบานา... Read more
โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2558 Read more
งานพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบานาร่วมกับอำเภอเมืองปัตตานีและส่วนราชการต่าง ๆได้จัดงานพหุวัฒนธรรม... Read more
ผลกระทบถูกพายุ"หว่านก้อ"พื้นที่บ้านแหลมนก หมู่.9 ต.บานา เมืองปัตตานี อบต.บานาร่วมกับอำเภอเมืองปัตตานี โดยนายอำเภอเมืองปัตตานี ปลัดตำบลและนายกอบต.บานา... Read more
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558 ณ . ชั้น3... Read more
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙     Read more

  • ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • หนังสือราชการ
  • ข่าวสมัครงาน
  • แบบฟอร์มเอกสารราชการ

ประวัติความเป็นมา

บานาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปัตตานีก่อนยุคอิสลามและกลายเป็นรัฐปัตตานีดารุสสลาม คำว่า"บานา" เป็นภาษาเปอร์เซีย(ปัจจุบันอิหร่าน) ซึ่งมีความหมายว่า เมืองท่าเรือ จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ในหนังสือตารีคฟาฎอนี ได้บันทึกไว้ว่าบันดัร(บานา) เป็นเมืองท่าของอาณาจักรมลายูลังกาสุกะฝั่งทะเลตะวันออกและเคดาห์ บริเวณสุไหงเมอร์รือบก เป็นเมืองท่าฝั่งทะเลตะวันตก บ้านบานา(ท่าเรือปัตตานี) ในบันทึกของตารีคปาตานี ระบุว่า เรือสินค้ามาจอดเป็นจำนวนร้อยๆลำ ครั่งจำนวนมากถูกขายหมด ถึงขนาดต้องสั่งจากพม่าและกัมพูชา ในท้องทะเลปัตตานีบริเวณท่าเรือบานายามราตรี จะมีแสงระยิบระยับดุจดวงดาวบนท้องฟ้า

พื้นที่

ตำบลบานามีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 24.75 ตารางกิโลเมตร (15,470 ไร่)ประกอบด้วย 11 หมู่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล สภาพดินเป็นหาดโคลนเลน เนื่องจากอยู่ในบริเวณปากแม่น้ำปัตตานี

 

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะลุโบะ และตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวบางปู และเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอาเนาะรู และเทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ประมง,ค้าขาย,รับราชการและรับจ้าง
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 80 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,957 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลบานามีระยะทางห่างที่ว่าการอำเภอเมือง 8 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตุ๊กตุ๊ก ด้วยเส้นทางถนนนาเกลือ ติดต่อเขตเทศบาลเมืองปัตตานี และถนนเพชรเกษม

 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail
ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail
ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail
ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail
ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail
ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail
ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail
ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail
ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail
ภาพกิจกรรมงานวั...
Image Detail

ผู้เข้าชม

051860
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6045
8484
6045
36469
23574
0
51860

Your IP: 3.236.70.233
Server Time: 2023-01-29 12:44:02