นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี