นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ (โครงการส่งเสริมอาชีพราษฏร ตำบลบานา) ประจำปีงบประมาณ2562 เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 1924
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 1141
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 1142
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 1085
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 1087
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 1979
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 2209
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 2125
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 2307
การแจ้งถมดิน เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 992