นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 616
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 661
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 694
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 634
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1125
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1558
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1200
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1410
การแจ้งถมดิน Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 659
การแจ้งขุดดิน Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 665