นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 Written by สำนักปลัด อบต. 169
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 Written by สำนักปลัด อบต. 195
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 Written by สำนักปลัด อบต. 281
บทบาทและหน้าที่ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2661
มัสยิดกรือเซะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2930
ท่าเทียบเรือประมง จังหวัดปัตตานี Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 7577
นาเกลือ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2702
สภา อบต. Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1554
โครงสร้างองค์กร Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2554
เกี่ยวกับเรา Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 3499