นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 108
โครงสร้างองค์กร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 103
(บุคคลากร/๒๐๒๑) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 101
บุคคลากร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 110
บุคคลากร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 99
โครงสร้างขององค์กร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 93
โครงสร้างขององค์กร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 118
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 592
บทบาทและหน้าที่ เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 4033
สภา อบต. เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 2131