นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลการติดต่อ เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 35
โครงสร้างองค์กร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 30
(บุคคลากร/๒๐๒๑) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 28
บุคคลากร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 31
บุคคลากร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 30
โครงสร้างขององค์กร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 27
โครงสร้างขององค์กร เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 33
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 502
บทบาทและหน้าที่ เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 3390
สภา อบต. เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 2009