นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 Written by สำนักปลัด อบต. 170
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 Written by สำนักปลัด อบต. 196
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 Written by สำนักปลัด อบต. 284
บทบาทและหน้าที่ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2663
มัสยิดกรือเซะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2932
ท่าเทียบเรือประมง จังหวัดปัตตานี Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 7613
นาเกลือ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2702
สภา อบต. Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1554
โครงสร้างองค์กร Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2557
เกี่ยวกับเรา Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 3506