นายก อบต.บานา

master1 2

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 Written by สำนักปลัด อบต. 112
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 Written by สำนักปลัด อบต. 126
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 Written by สำนักปลัด อบต. 200
บทบาทและหน้าที่ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2473
มัสยิดกรือเซะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2735
ท่าเทียบเรือประมง จังหวัดปัตตานี Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 6637
นาเกลือ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2536
สภา อบต. Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1420
โครงสร้างองค์กร Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2381
เกี่ยวกับเรา Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 3005