นายก อบต.บานา

master1 2

Display # 
Title Author Hits
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 541
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 584
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 619
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 552
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1042
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1473
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1107
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1326
การแจ้งถมดิน Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 585
การแจ้งขุดดิน Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 591