นายก อบต.บานา

masterquestionnaire iconรองเรยนbanner calender1

ข้อมูลหน่วยงาน

Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ (โครงการส่งเสริมอาชีพราษฏร ตำบลบานา) ประจำปีงบประมาณ2562 Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1852
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1062
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1066
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1020
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1004
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1854
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2097
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 1999
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 2183
การแจ้งถมดิน Written by ผู้บริหารเว็บไซต์ 924