นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แบบประเมินความพึงพอใจ

๑.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กดลิ้งค์ด้านล่าง

https://forms.gle/AGy88dxmbuYvn7Qn7

 

๒.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสวัสดิการและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบานา  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานีประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ กดลิ้งค์ด้านล่าง

https://forms.gle/DBPbQnkUwCsWRMqu5