นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำโต๊ะเก้าอี้ปูนปั้น)

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 83

 

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 65

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 64

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 1

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 149

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 152

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 3

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 25

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 27

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 47

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 89

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 90

วสดปนปน ๒๑๐๒๐๑ 83


โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำโต๊ะเก้าอี้ปูนปั้น)

ระหว่างวันที่ 20-21 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา