นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำผ้ามัดย้อม)

ยอมผา ๒๑๐๒๐๑ 5

ยอมผา ๒๑๐๒๐๑ 21

ยอมผา ๒๑๐๒๐๑ 14

ยอมผา ๒๑๐๒๐๑ 15

ยอมผา ๒๑๐๒๐๑ 16

ยอมผา ๒๑๐๒๐๑ 4

ยอมผา ๒๑๐๒๐๑ 8

ยอมผา ๒๑๐๒๐๑ 18

ยอมผา ๒๑๐๒๐๑ 20


โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การทำผ้ามัดย้อม)

กลุ่มที่1 วันที่ 18-19 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

กลุ่มที่2 วันที่ 20-21 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบานา