นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

 อบต.บานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โทร.0-7341-4291 โทรสาร 0-7341-4281

มีความประสงค์ขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง