นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 64 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 95
รานงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 83
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 135
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 288
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ เขียนโดย ผู้บริหารเว็บไซต์ 317
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่าเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 476
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 475
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 493
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 2561) เขียนโดย สำนักปลัด อบต. 492