นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

ร้องเรียนทุจริต

Form Register

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

ชื่อ-สกุล :
หมายเลขบัตรประชาชน :
ที่อยู่ :
อีเมล์ :
หมายเลขโทรศัพท์ :

ข้อมูลผู้ถุกกล่าวหาร้องเรียน

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง: :
สังกัดหน่วยงาน:: :
จังหวัด :
รายละเอียด :