นายก อบต.บานา

Asset 1questionnaire iconรองเรยน
banner calender1

003

ITA

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบานา

Bana Subdistrict Administrative Organization

 

อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบานา,

ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี , 94000 ไทย 

 

โทรศัพท์ : 0-7341-4291 โทรสาร : 073-414-291-2

Email: banapattani374@gmail.com